Formiddagstreff torsdag 20.januar kl 1200

Årets første formiddagstreff går av stabelen 20.januar kl 1200. Mange gleder seg spesielt til formiddagstreffet hver måned. Det er besøk av Lars Johansen denne gangen. Han har tidligere gledet oss med besøk.

Egil Johansen og Filadelfias egne tropper er også klar. Det er bevertning og utlodning til støtte for misjonen.

Vi følger smittevernveilederen utarbeidet av Norges Kristne Råd og ber alle om å møte opp i god tid for registrering og tilvising av plass.

Her er lenken til registrering.