Deboras kvinner lørdag 9.september kl 09

Det er Anne Storhaug som deler sin troshistorie. Som vanlig er Else-Marie Lunde Mentzoni vertskap.

Det er ønskelig at du melder deltakelse til Else-Marie Mentzoni.