Breakthrough i Filadelfia

Denne høsten arrangerer Filadelfia Breakthrough som er et årlig arrangement for ungdommer i Østfold. I tillegg til det sosiale med ballspill og konkurranser på Fredrikstads promenadeområde langs elva, har det vært konserter, undervisning og lovsang med god oppslutning.

Det hele avsluttes med Festmøte søndag formiddag kl 1100 der menighetens egen ungdomspastor Christoffer Christiansen taler. Lovsangsteamet er USIØs lovsangere. Det er annonsert som et festmøte og det blir det!

Christoffer Christiansen