Bønn hver onsdag i seks sommeruker

Det er bønnemøter hver onsdag kl 1900 – 2030 i sommer.  Den første gangen er onsdag 06.juli og siste gang onsdag 10.august. Det er pastorparet Else-Marie og Karl-Axel som leder bønnesamlingene.

Else-Marie og Karl-Axel

Else-Marie og Karl-Axel