Bønn på tirsdag 9.februar hjemme hos deg selv med Den Hellige Ånd

Vi fortsetter med bønn hjemme hver tirsdag til vi åpner opp igjen for fysiske samlinger. Vi kommer til å legge ut bønne-emner på hjemmesiden før kl 1200 hver tirsdag. Be sammen med Den Hellige Ånd! Du som kan din teologi, vet jo at HAN, TALSMANNEN, bor ved troen i vårt hjerte. Så du trenger ikke invitere HAM inn, om HAN er hos deg. Men om HAN ikke er der, så invitér HAM inn. Les Åpenbaringen 3:20

I dag ber vi for

  • FilaUng og for ungdomspastor Christoffer Christiansen. Det er tøffe tider med utfordringer når det gjelder planlegging. Be om Den Hellige Ånds nærvær i de samlingene som finner sted og ledelse i det som gjøres
  • Soulwinning teamet i Kenya. Be om at gnisten og gløden bevares selv under tøffe tak med alt det pandemien fører med seg.
  • De som har det tøft økonomisk under pandemien, at HERREN åpner nye dører og sender velsignelser som er å betrakte som mirakler. Vi ber altså om mirakler, det kan vi og det gjør vi, rett og slett!
  • Alle som jobber i helsevesenet, alle som er slitne, alle som kjenner at det røyner på. Be om ny kraft og ny styrke. 2.Timoteus 1:7
  • Den norske mann i hus og hytte, at han blir dratt nærmere JESUS i disse tider. Når vi ber, virker Den Hellige Ånd! Be konkret for de du ber for, altså dine bønnebarn!

    Bønn