Årsmøte tirsdag 5.april kl 1900

Årsmøte med årsmøtesaker finner sted 5.april kl 1900. Pastor Karl-Axel Mentzoni kommer til å dele menighetens visjon og det er enkel bevertning.

Pastor Karl-Axel