Gudstjenesten søndag 9.januar kl 1100

I gudstjenesten taler pastor Karl-Axel Mentzoni. Han fortsetter nå i januar måned å dele menighetens visjon. Anette Augdahl leder lovsangen. Vi gleder oss til å høre troshistorien til Mehsa Mamehrash.

Møteleder er Joar Kaasa og det er FilaKidz.

Det er fint om du bruker denne lenken og melder deg på. Husk at det er antallsbegrensning.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Joar Kaasa

Karl-Axel Mentzoni