Colin Dye tilbake i januar 2025! Følg med!

Her følger et kort sammendrag av det han talte nå i januar 2024

Det blir spennende gjenhør med Colin Dye som gjestet oss i mars 2023. Denne gangen har han med seg sin kone Amanda Dye.
Noter deg datoene for vekkelseskveldene

Søndag 21.januar til 30.januar – hver kveld kl 1900.

Den første kvelden talte han om Guds kjærlighet og Guds farshjerte ut fra fortellingen om de to sønnene i Lukas 15. Mange mennesker ble betjent av ekteparet Amanda og Colin Dye.

Mandag kveld talte han om å være i Guds nærvær. Praktisk-teologisk tok han oss med inn i Herrens nærvær gjennom undervisningen om Jakob som kjempet med Gud og ble merket for livet.

Tirsdag kveld talte han om den pakten vi har i Jesus Kristus gjennom fortellingen («filmen») om David og Mefiboset, og livet i Lo Debar kontra livet i Davids hus i Jerusalem.

Onsdag kveld talte Colin Dye om korset og Paulus ord i Galaterne 6:14. Hva er korset og hva gjør det med meg?

Torsdag formiddag delte Colin Dye og hans kone Amanda om hvordan de fikk sine respektive møter med Den Hellige Ånd og hvordan Jesus fortsatt døper i Den Hellige Ånd.

Torsdag kveld talte Colin Dye ut fra teksten om Jesu dåp i Jordan og hvordan Den Hellige Ånd fylte Ham og førte Ham. Vi trenger også Den Hellige Ånd og mer hver dag fra Ham.

Fredag kveld talte Colin Dye ut fra bønnemøtet den første menigheten hadde etter å ha blitt fradømt retten til å tale i Jesu navn. De ba ikke for eller om vekkelse, de ba midt i vekkelse! Apg 4:23-32

Lørdag kveld talte Colin Dye fra teksten som handler om noe som skjedde under løvhyttefesten i Jerusalem, Johannes 7:37-29. Den som er tørst, sa Jesus, kan drikke. Colin Dye oppfordret oss til å drikke av Den Hellige Ånd.

Søndag formiddag handlet det om Åndens manifestasjoner, 1.Korinter 12:7. Betjeningen gjaldt de som er syke og har legemlig plager.

Søndag kveld talte han ut fra Kolosserne 1:13 om at vi er fridd ut fra mørkets makt. Han ga praktiske eksempler på hvordan vi kan lukke dørene til ondskap og djevelskap.

Colin Dye