Gudstjenesten søndag 30.april

Det er Johnny Stjernstrøm som taler. Lovsangen ledes av «Good News».

Som vanlig er det FilaKidz kl 1130. Møteleder er Joar Kaasa.

Det er åpen kafé etter møtet,

Johnny Stjernstrøm

Joar Kaasa