Søndagens gudstjeneste 26.februar

Taler er Karl-Axel Mentzoni som fortsetter sin preken-serie om Jesus. Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Lars Christian Møllen deler.

Det er åpen kafé etter møtet. Møteleder er Rebekka Tølche.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Karl-Axel Mentzoni

Menighetens bønneleder Lars Christian Møllen

Evangelist Rebekka Tolche