Gudstjenesten søndag 23.juli

I gudstjenesten kl 1100 taler Johnny Stjernstrøm. Lovsangen ledes av Sunniva Christiansen.

Det er nattverd. Møteleder er Else-Marie Mentzoni.

Johnny Stjernstrøm

Sunniva Christiansen

Else-Marie Mentzoni