2 GUDSTJENESTER SØNDAG 16.MAI

Vi fortsetter med to gudstjenester søndag 16.mai. Begge gudstjenestene er rundt en time, med lovsang og troshistorie samt undervisning fra Guds Ord. Vi har kun plass til 30 personer på hvert møte. Så det er viktig å melde seg på.

Johnny Stjernstrøm deler sin troshistorie og Arvid Nymoen gleder og leder oss i lovsangen og pastor Karl-Axel Mentzoni taler.. På søndag er det også dåp,

Under gudstjenesten kl 1230 er det FilaKidz!!

Påmelding til gudstjenesten kl 1100 skjer her.

Påmelding til gudstjenesten kl 1230 skjer her.

Påmelding til FilaKidz kl 1230 her.

Pastor Karl-Axel

 

Arvid Nymoen

Johnny Stjernstrøm