Gudstjeneste søndag 18.september

I gudstjenesten kl 1100 er det pastor Karl-Axel som taler. Lovsangen ledes av Anette Augdahl, Det er nattverd og FilaKidz som vanlig kl 1130.

Dagens møteleder er Rebekka Tølche. Det er troshistorie med Markus Pettersen. Etter møtet er det sosialt fellesskap i kaféen som er åpen.

Evangelist Rebekka Tolche

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Karl-Axel Mentzoni