Gudstjeneste søndag 17.juli kl 1100

I møtet søndag 17.juli kl 1100 taler Christopher Mentzoni. Han er leder for menighetens misjonsengasjement. Vi har fått fantastiske rapporter om over 100 som har blitt frelst i Nairobi gjennom Soulwinning Outreach team. I Midt-Østen er det nesten to tusen som er blitt døpt av vår misjonær. Pastor Karl-Axel er i Kinshasa der folk blir frelst i hvert møte, og flere vitner om sterke helbredelser.

Møteleder og lovsangsleder på søndag er Grethe Stenseth. Vi gleder oss til søndagens gudstjeneste!

Christopher Mentzoni

Grethe Stenseth