Søndagens gudstjeneste 16.mars

Det er Alv Magnus som taler i gudstjenesten 16.mars kl 1100. Lovsangen ledes av «Good News».

Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og åpen kafé etter møtet. Dagens møteleder er ungdomspastor Emil J Gauslaa,

Alv Magnus

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa