Søndagens gudstjeneste 12.november

I gudstjenesten er det ungdomspastor Emil Johannes Gauslaa som deler Guds Ord.

Lovsangen ledes av Alex Lindberg. Møteleder er Sidsel Kidiavai.

FilaKidz møtes kl 1130 og det er åpen kafé.

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa

Alex Lindberg

Sidsel Kidiavai