Gudstjenesten 12.mars

I gudstjenesten blir det interessant besøk av Dr Paul Palmer som er pastor og leder for det internasjonale arbeidet i den tyske pinsebevegelsen BFP. Han er fra Ghana, men virker i Tyskland. Han blir tolket av internasjonal leder for den norske pinsebevegelsen Fred Håberg.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl. Det er FilaKidz kl 1130 og åpen kafé etter møtet. Møteleder er ungdomspastor Emil Johannes Gauslaa.

Fred Håberg

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Dr Paul Palmer

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa