Gudstjeneste 10.oktober

I gudstjenesten taler Henry Kidiavai og blir tolket av Sidsel Kidiavai. Dagens lovsang ledes av Arvid Nymoen som også er møteleder..

I møtet blir to nye i lederrådet ønsket velkommen og innsatt under forbønn. Dagens troshistorie deles av Arne Nyborg. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet. Pastor Karl-Axel deltar.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai

Arvid Nymoen