Søndag 10.desember kl 1100

I gudstjenesten taler Johnny Stjernstrøm. Lovsangen ledes av «Good News».
Som vanlig er det FilaKidez kl 1130.

Møteleder denne søndagen er Joar Kaasa. Etter møtet er kaféen åpen.

Johnny Stjernstrøm

Joar Kaasa