Ny vekkelseskveld med David Buck Hudson tirsdag 13.november kl 1900

Det har vært fantastiske kvelder med David Buck Hudson. De to foregående kveldene har vært mettet av Guds nærvær i møtene. Mennesker har fått møte Gud. Den Hellige Ånd har talt inn i menneskers liv med oppmuntring, trøst, oppbyggelse og ikke minst rettledning. Det har vært gripende å være vitne til hvor høyt Gud Far elsker oss!

Tirsdag kveld er siste møte med David Buck Hudson denne gangen. Møtet tirsdag ledes av menighetens ungdomspastor Christoffer Christiansen. Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen. Og det er selvsagt åpen kafé.

Buck Hudson