Program Nyttårskonferansen 1.-6.januar 2019

NYTTÅRSKONFERANSEN

1.januar 19:00 VEKKELSESKVELD. Karl-Axel Mentzoni. Emne: “La Anna leve!”

2.januar 09:30 BØNNEMØTE

11:00 BIBELUNDERVISNING. Karl-Axel Mentzoni. Emne: “Brevene til Efesos og Smyrna”

12:00 BIBELUNDERVISNING. Terje Berg. Emne: “Israel og endetiden – profetiene i GT”

16:30 BØNNEMØTE

19:00 VEKKELSESKVELD. Carl Gustaf Severin.

3.januar 09:30 BØNNEMØTE

11:00 BIBELUNDERVISNING. Karl-Axel Mentzoni. Emne: “Brevene til Pergamos og Tyatira”.

12:00 BIBELUNDERVISNING. Terje Berg. Emne: “Israel og endetiden – profetiene i NT”.

16:30 BØNNEMØTE

19:00VEKKELSESKVELD. Stefan Salmonsson.

4.januar 09:30 BØNNEMØTE

11:00 BIBELUNDERVISNING. Karl-Axel Mentzoni. emne: “Brevene til Sardes og Laodikea”.

12:00 BIBELUNDERVISNING. Terje Berg. Emne: “Menigheten og bortrykkelsen”.

16:30 BØNNEMØTE

19:00 VEKKELSESKVELD. Jens Garnfeldt.

5.januar 09:30 BØNNEMØTE

11:00 BIBELUNDERVISNING. Uduak Mme. Emne: “Tro i praksis”.

12:00 BIBELUNDERVISNING. Solfrid Jepsen. Emne: “Profetisk livsstil”.

16:00 ISRAELSMØTE. Dag Øyvind Juliussen. Sannhetens Ord Bibelsenter.

19:00 VEKKELSESKVELD. Åge Åleskjær. Sannhetens Ord Bibelsenter.

6.januar 09:30 BØNNEMØTE

11:00 SAMMEN I FEST OG GLEDE. Karl-Axel Mentzoni. Emne:“Brevet til Filadelfia”. Anette Augdahl med team. FilaKIdz. Middag fås kjøpt.

16:00 HELBREDELSESMØTE. Asbjørn Skjortnes.

19:00VEKKELSESKVELD. Alan Ross.

Åpent for bønn hver dag kl 06:00-19:00.

Lovsang ved Anette Augdahl og Olle Petter Olsen