Notiser


Gudstjenesten søndag 25.februar

Det er Johnny Stjernstrøm som taler søndag 25.februar kl 1100.

Lovsangen ledes av Marie Pettersen og Hanna Margrethe Eriksen. Dagens møteleder er Sidsel Kidiavai.

Etter møtet er det åpen kafe.

Johnny Stjernstrøm

Sidsel Kidiavai

Marie Pettersen


Vekkelseskvelder og undervisning om den profetiske tjeneste med profet David Buck Hudson

Det er alltid sterke møter og vidunderlig undervisning når David Buck Hudson besøker oss.

David Buck Hudson og tolken Arild Kopperud er booket for nye besøk fremover i 2024. Datoene er:

26.-27.februar 2024

29.-30.juli 2024

25. -26.november 2024

Tirsdag 27.februar fortsetter Buck Hudson sin undervisnings-serie kl 1400. 2 x 50 minutter. Temaet er «Biblical foundation for the prophetic ministry» – «Det bibelske fundament for den profetiske tjenesten». Det kommer til å bli spennende og opplysende! Buck Hudson har en helt særegen gave til å undervise de bibelske sannhetene slik at vi forstår hva Bibelen mener. Ikke gå glipp av dette!
Starten på denne undervisningsserien tirsdag 1.august var svært praktisk og opplysende. Mange hatt møtt frem til tross for sommer og godt vær. Få med deg fortsettelsen, ta med deg notatbok og Bibel.

 

David Buck Hudson bor og virker ut fra Sverige, men kommer fra USA. Han er en «cowboy», hippie og elsker Guds familie. Han har sterk forkynnelse om at du må bli det Gud ønsker du skal være, samt forkynnelse om Guds menighet som Guds familie. Han profeterer over mennesker i møtene og er veldig treffsikker i sine budskap. Det er ikke noe hype med hans møter, men faktisk litt laid-back, men samtidig veldig spennende å være der profeten David Buck Hudson er. Som vanlig er det hans gode norske venn og medarbeider Arild Kopperud som tolker budskapene over til norsk.

Det siste han har uttalt seg om, er sendt over Kanal 10 Norge.

Skjermdump fra Dagen

 

David Buck Hudson

 


Torsdag 22.februar CAFE12

På torsdag er det Café12 igjen. Gled deg!

Det er Karl-Axel Mentzoni som deler Guds Ord. Tor-EgiL Aaserud synger og tar med forsamlingen i allsang og lovsang. Som vanlig  blir det også bevertning.

Hver gang det er CAFE12 samler vi inn støtte til Soulwinning outreach i Kenya. Den som holder tak i det hele nå på torsdag, er Grethe Stenseth. Hjertelig velkommen!

Grethe Stenseth

 

Karl-Axel Mentzoni


Formiddagstreff 15.februar

Formiddagstreffet i februar går av stabelen torsdag 15.februar kl 1200. Dagens taler er misjonær Gunnar Østrem som kommer og deler Guds ord. Det er Vidar Høistad som synger.

Bevertning er det også pluss åresalg til inntekt for misjonsarbeidet.

Møteleder er Else-Marie Mentzoni.

Gunnar Østrem

Vidar Høistad

Else-Marie Mentzoni


Søndagens gudstjeneste 18.februar

Det er Karl-Axel Mentzoni som taler i gudstjenesten.

Søndagens gudstjeneste ledes av Nehemiah Ilunga som kommer til å dele fra reisen til Kenya nylig.

Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet.

Karl-Axel Mentzoni

Nehemiah Ilunga

 


Deboras kvinner lørdag 10.februar kl 09

Det er Lise Karlsen som deler. Hun grunnla sammen med sin mann Ludvig Karlsen den store virksomheten Evangeliesentrene for mange år siden. Fremdeles reiser hun rundt og inspirerer til kjærlighet og gode gjerninger. Det blir et spennende møte denne lørdagen.

Det er ønskelig at du melder deltakelse til Else-Marie Mentzoni.

Lise Karlsen


Gudstjenesten søndag 11.februar kl 1100

Det er Henry Kidiavai som taler på søndag 11.februar kl 1100.

Dagens lovsang ledes av Trond Pettersen med team. Som vanlig er det FilaKidz og det er åpen kafé etter møtet.

Møteleder på søndag er Marie Kaasa.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai

Marie Mathisen Kaasa


SAMMEN I FEST OG GLEDE 4.FEBRUAR

Det er Christopher Mentzoni som taler på søndag 4.februar kl 1100.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl med team. Møteleder er ungdomspastor Emil J Gauslaa.

Som vanlig er det FilaKidz og det er åpen kafé etter møtet der god mat og drikke kan kjøpes til en rimelig pris.

Christopher Mentzoni

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Emil Gauslaa

Ungdomspastor Emil Gauslaa

 


10 kvelder med Colin Dye

Vi gleder oss til 10 kvelder med Colin Dye i januar 2024.

Det blir spennende gjenhør med Colin Dye som gjestet oss i mars 2023. Denne gangen har han med seg sin kone Amanda Dye.
Noter deg datoene for vekkelseskveldene

Søndag 21.januar til 30.januar – hver kveld kl 1900.

Den første kvelden talte han om Guds kjærlighet og Guds farshjerte ut fra fortellingen om de to sønnene i Lukas 15. Mange mennesker ble betjent av ekteparet Amanda og Colin Dye.

Mandag kveld talte han om å være i Guds nærvær. Praktisk-teologisk tok han oss med inn i Herrens nærvær gjennom undervisningen om Jakob som kjempet med Gud og ble merket for livet.

Tirsdag kveld talte han om den pakten vi har i Jesus Kristus gjennom fortellingen («filmen») om David og Mefiboset, og livet i Lo Debar kontra livet i Davids hus i Jerusalem.

Onsdag kveld talte Colin Dye om korset og Paulus ord i Galaterne 6:14. Hva er korset og hva gjør det med meg?

Torsdag formiddag delte Colin Dye og hans kone Amanda om hvordan de fikk sine respektive møter med Den Hellige Ånd og hvordan Jesus fortsatt døper i Den Hellige Ånd.

Torsdag kveld talte Colin Dye ut fra teksten om Jesu dåp i Jordan og hvordan Den Hellige Ånd fylte Ham og førte Ham. Vi trenger også Den Hellige Ånd og mer hver dag fra Ham.

Fredag kveld talte Colin Dye ut fra bønnemøtet den første menigheten hadde etter å ha blitt fradømt retten til å tale i Jesu navn. De ba ikke for eller om vekkelse, de ba midt i vekkelse! Apg 4:23-32

Lørdag kveld talte Colin Dye fra teksten som handler om noe som skjedde under løvhyttefesten i Jerusalem, Johannes 7:37-29. Den som er tørst, sa Jesus, kan drikke. Colin Dye oppfordret oss til å drikke av Den Hellige Ånd.

Søndag formiddag handlet det om Åndens manifestasjoner, 1.Korinter 12:7. Betjeningen gjaldt de som er syke og har legemlig plager.

Søndag kveld talte han ut fra Kolosserne 1:13 om at vi er fridd ut fra mørkets makt. Han ga praktiske eksempler på hvordan vi kan lukke dørene til ondskap og djevelskap.

Colin Dye

 


Gudstjenesten søndag 28.januar kl 1100

I gudstjenesten taler Colin Dye. Han har talt til stor inspirasjon og velsignelse i en hel uke. Hans bibelutleggelser er «to-the-point» og alltid aktuelle for oss som tilhørere. Det er alltid noe du får med deg når du går hjem.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl med team. Møteleder er Joar Kaasa og tolk er Karl-Axel Mentzoni.
Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet. Vi gleder oss!

Colin Dye

Karl-Axel Mentzoni

Joar Kaasa

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl