Jens Garnfeldts besøk søndag 26.mai og mandag 27.mai dessverre kansellert

Men han er tilbake i slutten av oktober måned: søndag 27. og mandag 28.oktober.

Jens Garnfeldt er etterspurt over hele verden, så hans kalender er dessverre helt fullbooket, men vi gleder oss til neste besøk i oktober.

 

Jens Garnfeldt

Begge møtene er kl 1900 i Filadelfia Fredrikstad. I begge møtene leder Anette Augdahl lovsangen.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Mandag 28.oktober kl 1400 er det to undervisningstimer. Tema: «Det bibelske grunnlag for økonomisk teologi»

Gled deg!

I møtene vil Jens Garnfeldts sterke evangeliske og profetiske undervisning som motsetter seg all konformitet, særprege møtene. I tillegg så praktiserer Garnfeldt det han underviser og taler. I alle møtene der han taler, er det betjening og mennesker blir ofte sterkt møtt av Herren til utfrielse og helbredelse, Hans forkynnelse er også med på å gi mennesker hjelp til å fortsette vandringen med Herren.

Undervsiningstimene på mandag kl 1400 er 2×50 minutter.

Vi gleder oss!