Ta på Guds fulle rustning!

I gudstjenesten søndag 20.november kl 1100 taler pastor Karl-Axel Mentzoni. Temaet er fra Efeserne kapitel 6.

Romersk rustningFlere søndager på rad har temaet vært Efeserbrevets grunnleggende og dype undervisning. Nå er vi i denne omgangen ferdig med undervisningen fra dette fantastiske Paulus brevet!

For oss som er pasifister, er det ganske utrolig å måtte bruke bibelsk krigsmetafor for å forstå Paulus sin undervisning. Men vi vet og forstår at dette er nødvendig for at vi skal kunne stå etter å ha overvunnet alt!