Søndag 26.februar kl 1100 taler Tom Jensen

Tom Jensen har vært medpastor i Norge og Estland i en årrekke. Dessuten har han hatt hjerte for å nå ungdommer med det levende evangeliet.

Dette har ført til engasjement som taler, underviser og rådgiver i en lang rekke menigheter i både inn-og utland. Når

Tom Jensen

Tom Jensen

Tom Jensen taler, er det ingen som går fra undervisningen uten å vite hva som var poenget. Han sørger alltid for at tilhørerne får med seg poenget og utfordringen.

I gudstjenesten er det Anette Augdahl som leder lovsangen. Det er søndagsskole, ekstraoffer til Bibelen til Alle og åpen kafé etter gudstjenesten. Møteleder er Arvid Nymoen. Altså: Et møte det er vel verdt å få med seg!