Søndag 15.desember kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I søndagens gudstjeneste taler pastor Karl-Axel. Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team.

Vi gleder oss til å ha Olle Petter Olsen og team på plass under søndagens gudstjeneste. De gleder oss alltid med sin sang og lovsang. Pastor Karl-Axel Mentzoni kommer til å tale fra Lukas evangelium om løftet om den kommende frelseren, Og temaet er enkelt: Vi har løfter fra Bibelen for alle områder av livet. Når løftet om Jesus er oppfylt, er også alle andre løfter oppfylt! I tillegg til nattverdsfeiring blir det også mulighet til forbønn. Møteleder er Joar Kaasa.

Karl-Axel Mentzoni

Olle Petter Olsen