Søndag 26.januar kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I søndagens gudstjeneste taler pastor Karl-Axel. Lovsangen ledes av «Good News».

Som vanlig har FilaKidz tilrettelagt undervisnng for de yngste deltakerne på gudstjenesten. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni