Søndag 21.juli kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

I søndagens gudstjeneste taler pastor Karl-Axel Mentzoni. Lovsangen ledes av Monica Normann og hennes team.

Vi gleder oss til å ha Monica Normann og hennes team på plass under søndagens gudstjeneste. De gleder oss alltid med sin sang og lovsang. Pastor Karl-Axel Mentzoni kommer til å tale fra Johannes evangelium om den lamme mannen ved Betesdadammen, Og temaet er enkelt: Vi har ei lenger Betesda dam, for syk og vanfør, for halt og lam, men vi har Jesus! Han er vårt svar! Han ble for verden et evig JA! I tillegg til nattverdsfeiring blir det også mulighet til forbønn.

   Karl-Axel Mentzoni

Monica Normann