Trosforsvar på FilaUng

Terje Berg underviser om apologetikk på fredag. Han sier· «Det er viktig at unge kristne vet hvem de tror på, hva de tror på og kan gjøre rede for sin tro. Som Guds ord sier: « – hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!» (1 Pet 3,15).»

Media har det siste året rettet sterkt søkelys på utøvelse av kristen tro, og vi merker at det koster mer i dag enn før å holde fram Bibelens ord om Jesus som «veien, sannheten og livet» og kristen etikk. Kristen ungdom møter utfordringene i hverdagen – på skolen, under høyere utdannelse og i arbeidslivet. Derfor er det viktig å øke sin bibelkunnskap og leve fylt av Ånden.

Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team. Ungdomspastor Christoffer Christiansen er med i møtet.

Terje Berg

Olle Petter Olsen