Sommeravslutning FORMIDDAGSTREFF OG CAFE12

Torsdag 20.juni kl 1200 er det sommeravslutning for FORMIDDAGSTREFFET og CAFE12.

Som vanlig er det forkynnelse, denne gangen er det pastor Karl-Axel Mentzoni. Det er sang og bevertning og åresalg med inntekt til misjonen.

Karl-Axel Mentzoni

Grethe Stenseth

Else-Marie Mentzoni