Gudstjenesten med FilaKidz søndag 16.juni kl 1100

I møtet taler pastor Karl-Axel Mentzoni. Det blir også tid for betjening og forbønn for de som ønsker det.

Lovsangen ledes av Trond Pettersen. Møteleder er Marie Kaasa.

Det er sommeravslutning for FilaKidz. Og åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni

Trond Pettersen

Marie Mathisen Kaasa