Påskelam på langfredag.

Vanligvis har vi nytt dette påskemåltidet sammen i Filadelfia. Men både i fjor og i år, må vi spise hver for oss. Vi har en maksgrense på 100 porsjoner. Så her gjelder det: Første mann til mølla…

Alt skjer på dugnad. Også tilbringertjenesten. Om du kan hente selv på Filadelfia til oppgitt tidspunkt, setter vi stor pris på det.

Vi serverer til to tidspunkt: Kl 1500 eller kl 1630.

Voksenporsjon koster kr 175; barneporsjon kr 75.

Når du bestiller, vil vi vite navn, antall porsjoner, og når du ønsker maten, og om du kommer og henter selv. Bestilling skjer til telefon 92628423. Siste bestillingsfrist er palmesøndag, 28.mars kl 2359. 

Påskelam under produksjon 2020

Klar til levering
2020