Bønn tirsdag 30.mars hjemme hos deg selv med Den Hellige Ånd

Vi fortsetter med bønn hjemme hver tirsdag til det åpnes opp igjen for fysiske samlinger. Og vi kommer til å legge ut bønne-emner på hjemmesiden før bønn hver tirsdag. Du kan invitere Den Hellige Ånd inn i ditt bønnemøte! Eller: Du som kan din teologi, vet jo at HAN, TALSMANNEN, bor ved troen i vårt hjerte. Så du trenger ikke invitere HAM inn, om HAN er hos deg. Men om HAN ikke er der, så invitér HAM inn. Les Åpenbaringen 3:20. Bønnen som kommer under her, er fra UNITE714 initiativet rundt hele verden.

I dag tirsdag 30.mars leser vi:

  • «Kom og la os vende om til Herren! For Han har revet i stykker, men Han skal også lege oss. Han slo, men Han skal også forbinde oss. Han skal gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag skal Han reise oss opp, så vi skal leve for Hans ansikt. La oss kjenne, ja, la oss jage etter å lære Herren å kjenne. Like visst som morgenrøden skal Han komme. Han kommer til oss som regnet, som senregnet og tidligregnet over jorden.» Hosea 6:1-3

Vi ber:

  • Herre, det skriftstedet viser oss din veldige kraft til å vekke individer, samfunn og nasjoner. Vi roper og ber om den samme kraft i dag – for oss selv og den sammenheng du har kalt oss til å tjene i. Vi innvier oss til en livsstil i bønn slik at vi kan se en ny dag med vekkelse komme som morgenrøden over vår sønderknuste verden.
  • I navnet til din dyrebare Sønn, Jesus, roper vi ut enstemmig: Ånd på oss når vi ber, øs ut Din Ånd på vår sammenheng, vårt samfunn, våre byer og vår nasjon. Vekk håp og drømmer når vi vender oss til deg i omvendelse og tro,
  • Himmelske Far, vi mottar det løftet som er talt ved profeten Hosea: «…På den tredje dag skal han reise oss opp». Den samme oppstandelseskraft som du demonstrerte da du reiste Din Sønn fra de døde vil også bringe liv til døde ekteskap, relasjoner, familier, økonomier og samfunn. Din oppstandelseskraft er det beste svaret på den ødeleggelse som COVID-19 pandemien har brakt med seg.
  • Herre, reis opp din spredte og karantene-påvirkede kirke og menighet fra sykdom, fortvilelse og frykt som herjer i deres hjerter og sinn. Fyll oss istedet med en frisk og levende tro! Enstemmig roper vi foran Din trone: Utrydd COVID-19 fra jorden, gjenoppliv våre håp og våre drømmer, og åpne øynene våre for høsten rundt oss. I JESU NAVN ber vi! Amen!

Bønn