Bønnekonferansen 12.-14.august

Vi gjentar det som etterhvert har blitt en årlig foreteelse: Bønnehelgen med Anne Kristin Lindberg og Misjonsbefalingen ledet av Jostein Kirkenes.

Pastor Karl-Axel Mentzoni og flere deltar! Vi gleder oss!