Gudstjenesten søndag 2.juli

Dagens taler er ungdomspastor Emil Johannes Gauslaa. Lovsangen ledes av Marie Skår Pettersen.

Møteleder på søndag er Joar Kaasa.

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa

Marie Pettersen

Joar Kaasa