Tirsdag kl 1900: Reformasjonsmarkering!

31.oktober er det 500 år siden Martin Luther festet de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg.

Asbjørn Simonnes

I Filadelfia markerer vi dette. Daglig leder i OASE Norge, Asbjørn Simonnes taler om “solaene“. SOLA SCRIPTURA, SOLA GRATIE og SOLA FIDE. Kan hende at han også kommer inn på SOLO CHRISTO og SOLI DEO GLORIA.

Etter hans innlegg kommer vi til å få høre Åge Åleskjær tale om

Åge Åleskjær

nødvendigheten av reformasjonen og muligens behovet for en ny reformasjon.

Anette Augdahl synger i møtet. Møteleder er Karl-Axel Mentzoni