Gunnar Østrem taler søndag 2.juli kl 1100!

I den første gudstjenesten i juli taler Filadelfias egen sønn, Gunnar Østrem. Han har sammen med sin kone Hanne vært forstanderfolk i en lang rekke av pinsebevegelsens menigheter på Østlandet, også sin egen barndomsmenighet der hans far var også var med i lederskapet.

Gunnar Østrem

Men det er ikke bare i Norge Gunnar Østrem har forkynt evangeliet. Også Afrika har fått smake hans friske og forvandlende budskap og evangeliets kraft.

På søndag synger Arvid Nymoen som også har betjent flere av pinsebevegelsens menigheter som forstander og pastor. Han er for mange kjent som en fantastisk formidler av vekkelses-og fornyelsessanger som skaper tro i det hjerte som tar imot budskapet.

Arvid Nymoen

 

Det blir en feiende flott gudstjeneste søndag 2.juli kl 1100!