Gudstjenesten m/FilaKidz søndag 24.mars

Dagens taler er Henry Kidiavai. Han blir tolket til norsk av Sidsel Kidiavai.

Henry Kidiavai

Sidsel Kidiavai

Lovsangen ledes av Alex Lindberg, Odd Arne Linstad og Tommy Thorvaldsen. Møteleder er Marie Kaasa.

Alex Lindberg

Marie Mathisen Kaasa

Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet.