Vi lovsynger jula inn

Søndag 19.desember kl 1100 leder Anette Augdahl med teamet oss i lovsang og begeistring innfor jula. FilaKidz deltar med sang. De som er med i Anettes team: Daniel Augdahl, Trond Pettersen, Alex Lindberg, Marie Pettersen, Petter Gauslaa og Fred Inge Gauslaa.

Karl-Axel Mentzoni holder en appell og møteleder er Joar Kaasa.

Du må melde ditt nærvær via denne lenken. Og det er antallsbegrensning.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Pastor Karl-Axel

Joar Kaasa