Online Gudstjeneste 31.01.2021

Taler: Pastor Karl-Axel Mentzoni
Lovsang: Anette Augdahl
Møteledelse: Sidsel Kidiavai
Troshistorie: Tom Jensen
Ønsker du å gi en gave: Vipps: 98960
Kontonr: 3000.21.59070
Misjon: Vipps: 542618
Kontonr: 3000.21.59100
Nettside. filadelfia-fredrikstad.no
Sangliste:
Jag ser Gud bakom allt jag ser
Det blod som Jesus for meg gav
Å nåde stor
Revelation song
Give me Jesus/ Gi meg Jesus
Så lenge jag lever
Denne tjenesten tilbys av Filadelfia Fredrikstad. Musikken er gjengitt med tillatelse fra Tono. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.

Tom Jensen

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Sidsel Kidiavai

Karl-Axel Mentzoni