Høytidsmøte for TENTRO

Lørdag 6.mai kl 1200 er det årets avslutning for TENTRO. Dette er vår «Konfirmasjonsgudstjeneste».

Christoffer Christiansen taler. Dagens lovsang ledes av Sunniva Christiansen. Møteleder er ungdomspastor Emil Johannes Gauslaa. Tentro-ungdommene («konfirmantene») deltar.

Christoffer Gauslaa Christiansen

Sunniva Christiansen

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa