Høytidsmøte for TENTRO

Lørdag 7.mai kl 1200 er det årets avslutning for TENTRO.

Christoffer Christiansen taler og leder samlingen. Dagens lovsang ledes av Sunniva Christiansen.

Christoffer Gauslaa Christiansen