Besøk av Hanne Sørmo Holstad 8. og 9.juni

Rektor Hanne Sørmo Holstad fra Evangeliesenterets Bibelskole på Varna, besøker Filadelfia helgen 8. og 9.juni.

På lørdag kl 0900 er det DEBORAS KVINNER. Her er det frokost og sosialt fellesskap rundt bordene før Hanne Sørmo Holstad deler. Else-Marie Mentzoni er vertskap for denne samlingen.

Også i gudstjenesten med FilaKidz søndag 9.juni kl 1100 taler Hanne Sørmo Holstad. Hennes trosfriske undervisning blir verdsatt overalt hun er og taler. Hanne Sørmo Holstad er også en viktig røst inn i samfunnsdebatten. Hun hevder med styrke at den innsatsen Evangeliesenteret og bibelskolen gjør for samfunnet er kraftig undervurdert, ikke bare mellommenneskelig, men også samfunnsøkonomisk.

I gudstjenesten er det som nevnt FilaKidz. Anette Augdahl leder lovsangen, menighetens ungdomspastor Emil Johannes Gauslaa er møteleder. Det er åpen kafe etter møtet.

Hanne Sørmo Holstad

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Emil Gauslaa

Ungdomspastor Emil Gauslaa