Johnny Stjernstrøm taler i Kom og Se! torsdag 27.februar

De som frekventerer Kom og Se! får en fin opplevelse på torsdag. Da taler Johnny Stjernstrøm som har virket for Herren flere steder, blant annet på Evangeliesenterets menighet på Østerbo, Johnny Stjernstrøm har også vært student ved flere bibelskoler, blant annet CTS, Continental Theological Seminary i Brussel (Assemblies of God‘s studiested i Europa) og på Livets Ords bibelskole i Uppsala.

I torsdagens samling vil Grethe Stenseth lede samlingen og lovsangen. Det blir som vanlig anledning til forbønn. Det er også innsamling  til menighetens misjonsvirksomhet. Og så er det også sosialt samvær med bevertning.

Johnny Stjernstrøm