Jesuskvelder med Jesus revolution 23.-29.mars

Hver kveld i uken 23.-29.mars er det Jesuskvelder tilrettelagt for ungdommer. Det er FilaUng og ungdomspastor Christoffer Christiansen i samarbeid med ungdommene fra Zoekirken, C3 og 3-16 og ikke minst fra Jesus Revolution som står for opplegget. Sebastian Mehlen og studenter fra TBBMI er med hele uken.

Fra mandag til torsdag holdes møtene i Filadelfias lokaliteter. Fra fredag til søndag arrangeres de i Litteraturhuset.

Sebastian Mehlen