Hallovenn torsdag 31.oktober kl 1700-1900

Også er det opplegg på Halloween for aldersgruppen 3-9 år. Ansvarlig for opplegget er menighetens barneleder Emil Gauslaa.

Halloween 2019

Hallo Venn