GUDSTJENESTEN SØNDAG 19.APRIL PÅ YOUTUBE OG FACEBOOK KL 1000

Du kan se den på facebook

eller på youtube

Det er Anette Augdahl som leder lovsangen. Marie Kaasa deler et sterkt vitnesbyrd

. Møteledere er Sidsel Kidiavai og Grece Deng. Pastor Karl-Axel Mentzoni taler. Legg merke til at gudstjenesten kan sees allerede kl 1000.

Gudstjeneste på You Tube