Gudstjeneste søndag 12.september

I gudstjenesten taler ungdomspastor Emil Gauslaa. Lovsangen ledes av Marie Pettersen med team. I gudstjenesten er det vanligvis troshistorie eller et vitnesbyrd av noen som har en trosopplevelse de ønsker å dele med forsamlingen.

På søndag er det også bibelutdeling til det nye kullet med TENTRO elever som skal gå i undervisning fremt til mai 2022. Undervisningen ledes i år av Christoffer Gauslaa Christiansen.

Det er selvsagt åpen kafé etter møtet. Møteleder er Linn Elisabeth Aase Mentzoni.

Du kan bruke denne lenken for påmelding.

Emil Gauslaa

Christoffer Gauslaa Christiansen