Torsdag 21.april kl 1200 er det klart for formiddagstreff!

Denne gangen er det Hermann Mentzoni som deler Guds Ord, Han har vært virksom med evangeliet helt siden han som ung evangelist reiste ut med evangeliet i 1954. Det er altså 68 år han har holdt det gående.

Formiddagstreffet har i tillegg til forkynnelse følgende innhold: Sang, åresalg til inntekt for misjonen og ikke minst nydelig bevertning.

Hermann Mentzoni