Finale i Bønnekonferansen 2021

Velkommen til dagens to samlinger i Bønnekonferansen 2021. Det blir to herlige møter, Gudstjeneste kl 1100 og Vekkelseskveld kl 1900. I formiddag er det Anne Kristin Lindberg som dirigerer sine tropper. Det er bønneteam fra flere steder i Norge, fra nord og vest, sør og øst. Hele Norge er representert. I vekkelseskvelden gleder vi oss til endelig å ønske Jens Garnfeldt velkommen! I finalemøtet er alle troppene med!

Konferansen har vært en feltreise med sterkt påtakelig nærvær av Herrens Ånd. Mennesker har blitt møtt av Gud til ånd, sjel og kropp. Misjonsbefalingen med Jostein Kirkenes, Alex Lindberg, Bengt Stonner og Øistein Molteberg med hjelp av en fra bønneteamet Roy Sveinungsen, har briljert og ikke bare på den tekniske, musikalske siden. Smak og behag også i musikk og sang og lovsangstradisjon kan være så ulik, men de har vært bærere og formidlere av et nærvær av himmelen som har vært helt spesielt.

Anne Kristin Lindberg har undervist glitrende om Abrahams forbønnstjeneste for sin slektning Lot og i går kveld om kallet til å følge Jesus 100%. Sterke beslutninger har blitt gjort og mennesker har blitt forvandlet.

Anne Kristin Lindberg

 

Jostein Kirkenes

Jens Garnfeldt