FilaBibel med fjerde undervisningsbolk lørdag 7.desember

Fire lørdager i høst kommer Christopher Mentzoni og Pastor Karl-Axel til å undervise fra Guds Ord.

Christopher Mentzoni kommer til å undervise om Hvordan lese Bibelen? Pastor Karl-Axel kommer til å ta utgangspunkt i den mest berømte studenten i Profetskolen til Elija, nemlig Elisja. Hva kan vi lære av holdningen til denne studenten og måten han fungerte på.
Det er undervisning 4 lørdager: 14.september, 19.oktober, 9.november og 7.desember. Hver gang er det undervisning 2 x 45 minutter med 15 minutters pause. Ingen påmelding.

Christopher Mentzoni

Karl-Axel Mentzoni