CAFÉ12 torsdag 12.mai

Torsdag 12.mai er det ny samling kl 1200.

Johan Høidahl taler og sørger for en flott samling. Som vanlig er det lovsang og tilbedelse i Cafe12.

Det blir undervisning, betjening, bevertning, lovsang og troshistorie! Gled deg!