CAFÉ12 torsdag 6.oktober

Denne gangen er det Johan Høidahl som taler. Som vanlig er det lovsang og tilbedelse i Cafe12. Jan Alex Lindberg er med og leder lovsangen. Møteleder er Grethe Stenseth.

Gled deg! Torsdag 6.oktober kl 1200

Grethe Stenseth