Bønnekonferanse 13.-15.august 2021

Anne Kristin Lindberg er endelig tilbake i Filadelfia! Det skjer helgen 13.-15.august 2021! Hun underviser og forkynner. På kveldene er Jostein Kirkenes med team med og leder oss inn i Herrens nærvær!

På formiddagene fredag og lørdag kl 1200 er det undervisning om bønn. Men ikke bare teori, det blir også satt av mye tid til bønn i praksis! Anne Kristin Lindbergs bønnekrigere er med og deltar i alle møtene. Det kommer til å bli helt fantastisk!

Hver kveld er det vekkelseskvelder der Anne Kristin Lindberg taler. Gled dere! Søndag formiddag taler Karl-Axel Mentzoni. Det blir altså en festhelg uten like!

Pastor Karl-Axel

Anne Kristin Lindberg

Jostein Kirkenes