Bønnekonferanse 7.-9.august

Anne Kristin Lindberg er endelig tilbake i Filadelfia! Det skjer helgen 7.-9.august! Hun underviser og forkynner. På kveldene er Jostein Kirkenes med team med og leder oss inn i Herrens nærvær!

På formiddagene fredag og lørdag kl 1200 er det undervisning om bønn. Men ikke bare teori, det blir også satt av mye tid til bønn i praksis! Anne Kristin Lindbergs bønnekrigere er med og deltar i alle møtene. Det kommer til å bli helt fantastisk!

Hver kveld er det vekkelseskvelder der Anne Kristin Lindberg taler. Gled dere! Søndag formiddag taler Karl-Axel Mentzoni. Det blir altså en festhelg uten like!

Påmelding til alle samlingene er nødvendig.

Du melder deg på til fredag formiddag her.

Påmelding til Vekkelseskvelden fredag.

Påmelding til lørdag formiddag.

Påmelding til vekkelseskveld lørdag her.

Påmelding til søndagens gudstjeneste her.

Påmelding til søndagens vekkelseskveld skjer her.

Anne Kristin Lindberg

Pastor Karl-Axel

Jostein Kirkenes